Военният духов оркестър ще изнесе концерт в Градската градина на Сливен

Днес, 05.10.2021 г., от 12 часа Военният духов оркестър на в.ф. 22220 ще изнесе концерт в Градската градина на град Сливен. Концертът е по повод навършването  на 71 години от връчване на първото бойно знаме на формированието с указ № 532 от 06.10.1950г. на Президиума на Народното събрание.

Преди концерта, на плаца на формированието, командирът на в.ф. 22220 полковник Любомир Вачев поздрави личния състав и произнесе празнично слово, в което посочи, че в.ф. 22220 е достоен наследник и продължител на най-добрите традиции и умения на българското войнство.

Същинското начало за в.ф. 22220 тръгва от 1948г., когато през месец октомври в град Сливен са дислоцирани три танкови дружини – по една от Казанлък, София и Пловдив. Съществуващият сграден фонд е недостатъчен да побере личния състав, а есента на 1948г. е дъждовна и студена. Няма танков парк, машините са разположени в закрития манеж на вече разформираната кавалерийската школа. Динамиката и натовареността на тези първи месеци и години е огромна – успоредно  с ежедневната учебна дейност, командването и личният състав работят по благоустрояването на района, за да осигурят постепенно база и условия за осъществяване на учебния процес и поддържане на бойната готовност. Със заповед на Министерството на отбраната от 01.01.1949г. новото танково съединение е вписано в регистрите на Българската народна армия като 3-та танкова бригада, която става съществена част от Трета Българска армия.

От 1951г. формированието вече е „13-та танкова бригада”. От 1998г. носи знаковото име „13-та Сливенска танкова бригада”. След организационно-щатни промени през 2002г., продължава своя път като „13-та бронетанкова бригада”. От  01.06.2008г., след реорганизация, е Център за подготовка на танкови подразделения. Последната промяна е от 01.12.2012г., и формированието вече е Център за подготовка на специалисти.