Вижте в кои 25 села в община Сливен има избрани кметове на I-ви тур

След проведените избори за кметове в малките населени места в 25 от тях има избрани кметове на I-ви тур.

Стара река – Николай Стефанов (ГЕРБ) – 93,52%

Средорек – Айнур Салиева (ГЕРБ) – 70,67%

Новачево – Редви Ходжев (ДПС) – 58,86%

Чинтулово – Иван Щилянов (ГЕРБ) – 70.00%

Малко Чочовени – Светлин Стоянов (ГЕРБ) – 60,54%

Голямо Чочовени – Екатерина Христова (ГЕРБ) – 60,33%

Селиминово – Тодор Тодоров (ГЕРБ) – 74,66%

Бинкос – единствен кандидат Минко Банков (ГРЕБ)  – 95,29%

Струпец – Тодор Тодоров (ГЕРБ) – 85,03%

Старо Село – единствен кандидат Теодора Стоянова (ГРЕБ)  – 85,11%

Злати Воевода – Залтимира Стоянова (Възраждане) – 51,45%

Мечкарево – единствен кандидат Георги Стоянов (ГРЕБ)  – 89,20%

Панаретовци – единствен кандидат Даниел Илиев (ГРЕБ)  – 92,37%

Николаево – Данка Кънев (ГЕРБ) – 84,77%

Младово – Димка Славова (ИК) – 78.32%

Кермен – Живко Жечев (ГЕРБ) – 66,24%

Чокоба – Руси Ненчев ( Пряка Демокрация) – 81,64%

Глуфишево – единствен кандидат Георги Кънев (ГРЕБ)  – 95,24%

Гергевец – Никола Кънев (ГЕРБ) – 87,40%

Камен – Николай Панайотов (ГЕРБ) – 63,15%

Жельо Войвода – Стоян Генов (ГЕРБ) – 92,47%

Глушник – Димитър Петков (ГЕРБ) – 90,12%

Драгоданово – Тодор Хайдутов (Пряка Демокрация) – 56,03%

Трапоклово – Кирил Киров (БСП) – 69,05%

Горно Александрово – Петър Костадинов (ГРЕБ) – 50,39%