ВиК: Водата в яз. „Асеновец“ е достатъчна за водоснабдяването на Сливен

Водата в язовир „Асеновец“ е достатъчна за водоснабдяването на Сливен.

Полезният обем на язовира е 28  млн . куб. м. вода, като в момента той е запълнен на една трета. Това показват данните на „ВиК – Сливен“ ООД.

Всяка година язовирът попълва обема си през месеците януари-май, след което в края на годината, вследствие на ползваната за водоснабдяването на гр. Сливен вода, обемът му намалява.

Поради неблагоприятните климатични условия през миналата година, от водното дружество са предприети необходимите превантивни мерки за алтернативно водоснабдяване чрез водоснабдителни системи, с цел непрекъснато повишаване дебита към мрежата на  града.

При извършената проверка на 2 януари 2020г. се установи, че във водосбора на язовира има налични количества сняг, водите от които ще попълнят скоро обема.