Видяла жабата, че подковават вола и тя вдигнала крак

Видели ямболските общински съветници барабар с председателя, че в някои общински съвети в България взимат решение против 5G и те решили да си спретнат един референдум!

E, няма лошо да се заимстват добрите идеи!! Преди близо година  община Балчик и други морски общини  просто си гласуваха мораториум за една година срещу 5G,  а не ощетиха гражданите си със средства за референдум!!!

Кажете ми сестрици,
вие, жаби кикерици,
какъв е ефекта от това упражнение? Референдум или просто един опит за жалък политически дивидент? Закъснели сте малко!

Мораториум може да наложите и то за една година с едно обикновено решение на общински съвет!

А не да харчите парите на данъкоплатците…
А щом имате подкрепа на председателя на общински съвет, а  и той е и шеф на кмета по закон проблема ви е никакъв!!! Интересното е защо по случая с Червен баир не бяхте толкова активни и не поискахте референдум? Защо когато се вдигаше данък придобиване не поискахте референдум?

Това не са ли важни въпроси за гражданите, а вие мълчахте угоднически… Защо когато се взе решение постфактум за построени кейове също мълчахте?
Мълчахте и когато се взеха 60 000лв от функция образование, за което ревяхте година!

Сега точно преди изборите решихте да се правите на загрижени за здравето на хората!
Браво!
Що за лицемерие е това ?
„Жабата много се старала, но сякаш не разбрала, че като вол няма да стане и вместо да престане
продължила да се напъва и тъй силно да се издува, че дори не разбрала кога да се пръсне успяла…“
Дами и господа общински съветници,
моля ви не имитирайте жабата!!!
Хората в Балчик поне имаха подписка от 183-ма граждани, а вие и това нямате…
Едногодишният мораториум се налага, защото трябва да има държавно становище по въпроса и да се обясни какви са ползите и въздействието върху здравето от 5G мрежата за населението и икономиката, защото хората са объркани и не знаят на кого да вярват…
А популизмът чрез референдум е неуместен в момента!

ПП
Друг е въпросът дали ограничаването на 5G е от компетенцията на общински съвет. /Чл.21 от ЗМСМА/
Няма ли за това национални  регулаторни органи?
И общинските съветници чували ли са за ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  и препоръките ѝ?
/ ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2019/534 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2019 година/
И за Договора за функционирането на Европейския съюз  и по-специално член 292 от него?