Вече девет години Центърът за настаняване от семеен тип в кв. „Ново село“ предоставя денонощна грижа на деца и младежи с увреждания

Информационната обиколка из социалните центрове в община Сливен продължава. Поредната спирка е в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на ул. „Гаговец“ в района на кв. „Ново село“. Там денят за потребителите започна със съвместни спортни игри на открито, заедно с децата и младежите от социалния център от същия тип, който се намира в кв. „Българка“. Социалните работници от двата центъра споделиха, че често се организират съвместни мероприятия, в които децата и младежите се опознават,  играят, спортуват и се състезават.

Вече девет години социалният център в кв. „Ново село“ осигурява покрив и денонощна грижа на деца и младежи с увреждания. Изграден през 2014 г., той предоставя жизнена среда и условия за пълноценно им израстване и развитие, които към момента на настаняване, не са могли да получат в биологичното семейство, в семейство на близки или роднини, или в приемно семейство. Социалният работник Росица Тодорова, която работи в центъра от самото начало сподели, че целият екип се стреми да създаде среда, близка до семейната, при която децата и младежите да се социализират, да получават необходимата индивидуализирана грижа и да се чувстват комфортно.

Капацитетът на социалната услуга е 14 души. При разкриването й там са били настанени потребители от социалните домове в град Кермен и село Медвен. „Към момента имаме настанени 13 младежи от различен пол и възраст. За тях се грижат социален работник, медицинска сестра и 11 детегледачи“, посочи Тодорова. Услугата е 24-часова грижа за всяко дете и младеж и в зависимост от индивидуалните му потребности. Част от потребителите посещават Дневния център „Свети Стилиян Детепазител” и един от социалните центрове в сградата на бившето училище „Хаджи Димитър“ в кв. „Клуцохор“. Там по индивидуални програми с тях работят логопед, и специални педагози. С трима от потребителите със зрителни нарушения, почасово работят на място  рехабилитатори и кинезитерапевти от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора със сензорни и физически увреждания. Тодорова сподели още, че едно от децата посещава училище.

Двуетажната сграда разполага с всекидневна,  кухня и трапезария, хол с 3 спални помещения, баня и тоалетна. На вторият етаж са разположени 2 холни и 8 спални помещения с бани и тоалетни. Центърът разполага с прилежащо дворно пространство, където се провеждат дейности и занимания на открито.

Храната за децата и младежите се приготвя и доставя от лицензиран доставчик.

Центърът е изграден по Проект „Деинституционализация на деца в риск, посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в община Сливен”. Реализира се по Проект № BG051РО001-5.2.1-0062-С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”. Той е по Процедура за директно предост