Възстановява се разписанието на вътрешноградските и междуселищните автобусни линии в Ямбол

Считано от 15 юни, понеделник, Община Ямбол възстановява нормалното изпълнение на графика на всички вътрешноградски и междуселищни автобусни линии.

Информация относно графика може да намерите на сайта на Общината:

https://yambol.bg/основни-дейности/транспорт