„Възраждане“ с писмо до министъра заради могилата в Караново

Следващото народно събрание не трябва да остане без представителство на патриотичния вот. България е безкрайно богата на култулно-историческо наследство и има потенциал за такъв вид туризъм, но това се неглижира десетилетия поради липса на пробългарска партия в Народното събрание.  „Възраждане“ е единствената политическа партия с такъв профил, чиито членове не спират да работят за опазване на българските исторически ценности.

Област Сливен е пряко засегната от липсата на адекватни национални политики, като място с богата история и условия както за културно-исторически, така и за здравен туризъм. Вместо да процъфтява, областта държи негативните класации за бедност на населението.

Един от примерите за политическото бездействие в областта е случващото се в с. Караново.

В края на март тази година ПП „Възраждане“ получи сигнал от граждани, че културно-историческият обект „Източна могила“ в с. Караново е в притеснително състояние. За да се уверят, от партията отиват лично на обекта, който е част от Списък на недвижимите културни ценности (НКЦ – паметници на културата) с категория „национално значение“, съгласно Закона за културното наследство (ЗКН), вписан със заповед № РД9Р-0020/13.10.2011 г. на Министерство на културата.

Посещението установява, че обектът не се охранява и не е налична каквато и да било ограда, която да предпазва от злонамерено влизане в комплекса. Обектът и имуществото са изцяло изоставени и не изглежда да се стопанисват или да се полагат каквито и да било грижи за съхранение.

Партията подава сигнал до Окръжна прокуратура – Сливен, която да установи дали са налице достатъчно данни за извършен състав на престъпление при безстопанствеността на обекта и материалната база, както и за нарушение на основни принципи, относно защитата на културно-историческото наследство на страната ни, заложени в редица нормативни актове.

Министерството на културата, от своя страна, на 23 март, направи официално изявление, в което увери обществеността, че „полага всички усилия за дългосрочното опазване на Надгробна „Източната могила“ край с. Караново“. Тъй като към днешна дата, 3 месеца по-късно, промяна в състоянието на обекта, а и действия от страна на МК още няма, от ПП „Възраждане“ писаха до новия министър с молба за бърза реакция, която да опази малкото останали артефакти (изглежда повечето вече са изчезнали в ръцете на иманяри).

Археологически комплекс „Източна могила“ е обявена за археологически паметник от национално значение и е публично държавна собственост от 2017 г. Въпреки това беше оставен на произвола.

От „Възраждане“ са категорични, че отношението към него е престъпление – към историята на България, но и към възможностите за гражданите в Област Сливен.

На 11.07.2021 г. гласувайте умно и отговорно. Единствената политическа организация с фокус върху опазването на българското културно-историческо наследство е „Възраждане“

Изберете номер 11 в интегралната бюлетина, защото област Сливен и България категорично имат нужда от Възраждане.