Важно за сдруженията на собствениците! Стартира подаването на приемно-предавателните протоколи

Сдруженията, които са одобрени за общинско финансиране, могат да представят в Община Сливен приемно-предавателни протоколи за извършената и приета от сдружението работа по изготвяне на енергийното и техническо обследване. Четири сдружения вече са подали своите протоколи. Много важно условие е в документите да бъде записана реалната разгъната площ, описана в техническия паспорт, който сдруженията трябва да регистрират в Общината.

На свое заседание Комисията ще разгледа постъпилите приемно-предавателни протоколи и ще определи срок, в който сдруженията могат да пристъпят към подписване на договори за общинското финансиране.

Приемно-предавателните протоколи се  подават и завеждат в деловодството на Община Сливен

Информация на телефон: 044 611 376

28.02.2023 г.