Важно за хората, включени в списъците за закупуване на дърва за огрев!

Във връзка със задоволяване потребностите с дърва за огрев ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ уведомява жителите на община Сливен, включени в списъците за закупуване на дърва за огрев от временен горски склад, вкл. и лицата с увреждания с намалена работоспособност над 71% жители на община Сливен, че е желателно да заплатят полагащите им се дърва за огрев в срок до 12.09.2023 год.

След този срок нереализираните налични на временен склад дърва за огрев ще бъдат реализирани за жителите на община Сливен на свободна продажба при цена 80,00 лв./ м3, като транспортирането, товарене и разтоварване на дървата се осигуряват от купувача.

Всеки жител на Община Сливен може да подаде заявление в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ за закупуване на дърва за огрев на свободна продажба. Продажба ще се извършва до изчерпване на количествата.