Важно за всички, които живеят в блокове с асансьори

Близо 500 лева ще струва на един вход да изпълни изискването на евродиректива, която ни задължава до края на годината да монтираме предпазни щитове под кабината на асансьорите.

От началото на 2019 г. с такива щитове вече са всички асансьори в обществени сгради, които първи монтираха предпазното средство.

Това не е просто поредната евродиректива, транспонирана в националното ни законодателство, а спасително решение за хората, коментира в интервю за БТА Григор Къшов, главен директор в главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ в Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН).

По думите му статистика показва, че най-много злополуки се случват при опитите ни сами да излезем от заседнал между етажите асансьор, когато рискът да пропаднем в шахтата е огромен.

По тази причина експертът отново напомни, че при авария на асансьора е задължително да изчакаме експертна помощ, а техническите екипи трябва да са при нас до един час.

Наредбата

Заради честите инциденти при самоизваждане от 2024 г. ще бъде задължително в жилищните сгради под всеки праг на асансьорната кабина да има предпазен метален щит по цялата широчина на разположената пред нея шахтна врата, предвижда Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Целта на предпазния щит е да удължи кабината и да предпази хората от пропадане в шахтата.

Щитовете ще трябва да бъдат монтирани под всички асансьори, които са въведени в експлоатация преди 2014 г., когато са приети промените в текста на Наредбата, с които се задължават всички новомонтирани асансьори да имат такова предпазно съоръжение.

Тази мярка е част от десетте предложения за повишаване на безопасността на асансьорите, съгласно европейски стандарт БДС EN 81-80:2003, приет и в България.

Експертът напомни, че стандартът важи за всички европейски държави, но въпрос на национално законодателство е решението кои от тези мерки за обезопасяване да бъдат приети.

В раздел подобряване на безопасността на съществуващи асансьори – ДВ, бр.27 от 2014 г., са приети следните мерки:

–  Монтирано устройство за контрол на товара;

–  Аварийно осветление в кабината;

–  Осветление в шахтата на асансьора;

–  Стоп бутон върху покрива на кабината;

–  Стоп бутон в шахтата на асансьора;

–  Аварийно алармено устройство в кабината на асансьора;

–  Предпазен щит под кабината на асансьора.

Срокът за поставянето на предпазните съоръжения ще бъде спазен

Според Григор Къшов срокът за поставянето на предпазните съоръжения ще бъде спазен, защото проверките на Агенцията показват, че хората са активни и масово поставят щитове под асансьорите, а София е лидер, защото очевидно има най-много асансьори и най-много фирми, които се занимават с монтажа на предпазните съоръжения.

Общо в страната има малко над 79 454 асансьора, от тях 14 891 съоръжения са под държавен надзор, като става дума за асансьори в обществени сгради, а 64 563 се контролират от частни инспектори.

Един от проблемите, който е и общоевропейски, е липсата на асансьорни техници, въпреки че тази професия в България е защитена, коментира експертът.

Наредбата задължава след края на тази година ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.

Съоръжението може да бъде пуснато едва след монтирането на щита, което според експерта отнема между два и три часа. Ако щитът не е монтиран, санкция се предвижда както за етажната собственост, така и за фирмата, която го поддържа, ако не го е спряла. Глобите варират от 500 до 10 000 лева, коментира Къшов.

Всички асансьори в България вече са с разговорно устройство

Вече не ни прави впечатление, че всеки асансьор в обществените и жилищните сгради в България има разговорно устройство, което ни гарантира, че 24 часа ще има кой да ни помогне, ако внезапно съоръжението е заседнало между етажите, напомни експертът.

При постоянните проверки на Агенцията това устройство е също обект на инспекция. За периода от 1 януари 2022 г. до момента са издадени актове за установяване на административни нарушения за асансьори, както следва:

–  Експлоатиращи се без технически преглед – 16 броя;

–  Нефункционираща двустранната връзка – 10 броя;

–  Не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед – 18 броя.

Глоби се налагат на поддържащите фирми и те са също между 500 и 10 000 лева.

Най-честите нарушения обаче са свързани с това, че съоръженията не са минали технически преглед. Той се прави веднъж в годината и свидетелство за това е поставен стикер в кабината на асансьора с името на фирмата, която е извършила надзора, датата на последната инспекция, както и на следващата проверка.

По закон етажната собственост – в лицето на частен домоуправител, или определен от общото събрание домоуправител, са задължени да заявят такава проверка от фирмата, с която е подписан договор за надзор на асансьора. Глобите при неизпълнение на това задължение са в аналогични на предходните размери.

В годишния техническия преглед влиза и проверката на състоянието на въжетата, междувременно обаче всеки месец избраният от етажната собственост техник е задължен да проверява визуално въжето за скъсани нишки, като при четири скъсани, асансьорът се спира от движение, обясни експертът.

Предстоят годишни технически прегледи на асансьорите в хотелите преди летния сезон

Предстоят годишни технически прегледи на асансьорите в хотелите преди летния сезон, като задължение на хотелиерите е да ги поискат от надзорните органи, съобщи експертът. Извън това Агенцията прави извънредни проверки на съоръженията и вече такива е имало в Бургас, предстоят в Южна България и в останалите региони на страната.

Какъв е експлоатационият срок на асансьора?

Нито един производител не е посочил данни за експлоатационния срок на един асансьор. Животът на това съоръжение, както и на жилищните сгради, зависи от начина, по който ги поддържаме, коментира експертът.

Има много стари асансьори, които са в прилично състояние, защото периодично им се подменят определени елементи или части, с което животът им се удължава, но има и нови, които не са в добро състояние, напомни Григор Къшов и допълни, че обитателите на панелни блокове могат да бъдат спокойни за асансьорите си, ако системно се грижат за тях.