Важно съобщение от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради коронавирус, уведомяваме всички пациенти, които ще се явяват на ТЕЛК в предстоящите месеци – март, април, май 2020г:

1. Да изпратят с писмо по пощата до ТЕЛК извършените изследвания, подчертани в писмото на ТЕЛК;

2. Да изпратят полученото писмо с определената им дата на адрес: гр.Сливен, бул. Ст. Караджа №2, ДКЦ 2 – ТЕЛК. Телeфони за връзка: 044/623062; 0886/546007;

3. Експертизата на пациентите ще бъде приключена по документи. Готовото Експертното решение ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка на посочения адрес.