Важно! Събират проекти за достъпна среда в блокове и еднофамилни къщи за хората с увреждания

Стартира кампанията по набиране на проектни предложения от Министерството на
труда и социалната политика (МТСП) за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания. Хората с увреждания, живеещи в жилищни блокове или еднофамилни къщи, ще могат да кандидатстват за безплатно изграждане на достъпна среда. По програмата ще се изграждат безвъзмездно електрически стълбищни платформи, вертикални стълбищни подемници, асансьори и рампи за инвалидни колички за хора с увреждания. Всеки одобрен проект ще се финансира с до 100 000 лв. от държавата.
СРОК:
 Документи могат да се подават от 23 януари до 24 април 2023 година.
 Документите за кандидатстване по програмата може да се свалят от сайта на
Министерството на труда и социалната политика
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
 Жилищни блокове
 Еднофамилни и многофамилни къщи
 Жилищни кооперации
За изграждане на рампа, стълбищна платформа, вертикален подемник или асансьор могат да кандидатстват собственици, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които се придвижват на инвалидни колички.
КАКВО СЪДЪРЖА ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ?
 Част Архитектура
 Част Конструкции
 Част Електро
 Част Геодезическо заснемане и вертикална планировка (ако е необходимо)
 Оферта за съоръжението, за което се кандидатства (стълбищна платформа,
вертикална платформа или вертикален подемник)
 Количествено стойностна сметка (КСС) за необходимите СМР (доставка и монтаж на
оборудването, ел. инсталация, изграждане на стоманобетонна рампа, реконструкция
на настилки, площадки и др.)