Важни дейности в Сливен и населените места ще се извършат след гласуваното изменение на бюджета

Новини Сливен

Ремонти на уличната мрежа в Сливен и малките населени места, изграждане на системи за видеонаблюдение, ремонти на читалища и изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи, са част от дейностите, които ще бъдат извършени след като Общинският съвет гласува предложеното от кмета Стефан Радев изменение на бюджета за тази година.

„Това е първото по-значително изменение на бюджета, което се предлага тази година. Основната промяна е свързана със средства около 2 милиона, които са получени от РИОСВ във връзка с изпълнение на целите от предходни години за процент оползотворени отпадъци. От тези средства 1 милион и 600 хиляди бяха заложени в бюджета за изграждане на компостираща инсталация, а другите 400 000 хиляди останаха в резерва“, каза кметът.

С днешното решение сумата от 1 милион и 600 хиляди лева ще бъдe насочена за ремонти на уличната мрежа основно в по-малките населени места, както и в град Сливен във връзка с наболелите проблеми и искания от кметове на по-малки населени места и жители на града. Прави се разпределение и на резерва от 400 000 за изпълнение на различни предложения, постъпили през тези месеци от населените места и различни общински структури. Кметът подчерта, че за изграждане на компостираща инсталация Общината може по всяко време да получи от средствата, които внася в РИОСВ като отчисления за събраните отпадъци.

Председателят на Комисията по финанси и икономическо развитие Георги Стоянов даде висока оценка на работата на общинското ръководство по отношение на успешното изпълнение на бюджета. „Управленският екип на кмета Стефан Радев са хора на действието“, каза той.