Важна информация за настаняването на лица от Украйна, търсещи временна закрила

Всички бягащи от военните действия в Украйна, влезли в страната ни от 24 февруари насам, получават временна закрила, съобщиха от Областния кризисен щаб в Сливен, създаден във връзка с кризата в Украйна.  Този регламент е уреден съгласно РМС №144/10 март 2022 г.

Право на временна закрила имат всички украинци, напуснали страната след 24 февруари т.г. , като лицата трябва да се регистрират до 31 март т.г., за да им бъде издаден  регистрационен документ (ламинирана карта) със снимка и QR код. Регистрацията се осъществява на граничния пункт и се издава документ. Предвидени са необходимите условия за информиране, посрещане на спешни нужди, съдействие за възрастни и деца, охрана, мобилна комуникация, сигурна зона за транспорт и насочване към места за настаняване.

Получилите временна закрила имат право на помощ за подслоняване и изхранване (закуска, обяд и вечеря) в места за настаняване – в общ размер на 40 лева на ден без ДДС (условието важи и за лицата под 18 години), в т.ч. туристически данък, за срок от 3 месеца. Същата помощ получават и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда у нас, но за срок от 1 месец от датата на заявяването.

Сумата ще се предоставя на хотелиери, осъществяващи настаняване и изхранване на разселени лица от Република Украйна в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър. Също така помощта се предвижда да се използва в обектите на Националния осигурителен институт, болници, лечебни центрове и почивни станции, собственост на държавата и общините. За подслон ще бъдат използвани при възможност ученически и студентски общежития, центрове за личностно развитие, обекти на образователното министерство и висшите училища, информираха от Министерството на туризма.

Подробностите за регистрирането на юридическите лица, осъществяващи настаняване и изхранване, и за подаването на заявления за заплащане могат да се прочетат във файла grafik.

В сайта на областната администрация чрез линка https://regionsliven.com/news/388153 гражданите могат да се запознаят с Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие военните действия в Република Украйна; Плана за действие при  временна закрила в България; съответните решения на МС .

Областната администрация ще продължи да публикува взетите държавни решения, приетите документи, както и информация за работата на областно ниво, свързани с оказването на съдействие на украинските граждани, потърсили закрила в страната ни.

–––-