Въвеждат нови правила за етикетиране на сухите млека

Министерство на земеделието, храните и горите въвежда нови правила за етикетиране на сухите млека.

Проектът за Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека е публикуван на сайта за обществени консултации, като до 9 април всеки може да подаде своето мнение в обществената консултация.

Според новата Наредба, при етикетиране на сухи млека ще трябва да се посочват данни за маслеността общата маса на крайния продукт и сухия безмаслен остатък в проценти. Данните ще трябва да бъдат обозначени в близост до търговското наименование на продукта.

Сухите млека вече ще трябва да съдържат указания за начина на разреждане или възстановяване, включително данни за съдържанието на мазнини на разредения или възстановения продукт.

„Не са предназначени за храна на кърмачета на възраст под 12 месеца“ ще трябва да присъства на всяка упаковка сухо мляко.