Въвеждат „бизнес карта“ за инвеститори в Стара Загора – ще получават експресно обслужване на цената на обикновена услуга

Снимка: ГЕРБ

Промени в Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В ще бъдат предложени за гласуване по време на предстоящото заседание на Общинския съвет.

Това съобщи на пресконференция вносителят на предложението кметът Живко Тодоров. От думите му стана ясно, че нововъведенията ще включват издаването на „бизнес карта“ за административно обслужване, която да улесни инвеститорите в общината.

„Те ще имат предварително информация за процедурите, необходимите документи, както и съкратени срокове за обслужване от администрацията“, допълни още той.

Услугата ще дава възможност на компании, в това число и предприемачи, стартиращи или осъществяващи инвестиционни проекти, да получат съдействие при реализирането на своите идеи чрез информационно обслужване, да осъществят контакти с потенциални партньори, както и да бъдат консултирани по различни въпроси, попадащи в компетенцията на общинска администрация.

Важна част ще бъде и административното обслужване, което ще бъде експресно на цената на обикновена услуга. „Това е т.нар. бърза писта, която вече е въведена в някои други общини в България“, разясни заместник-кметът Радостин Танев.

60 млн. лева инвестират в индустриална зона в Стара Загора холандска и френска автомобилни компании

Даррик Стара Загора