Въвежда се временна промяна на маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 20, 20А и 25

За периода на въведените  противоепидемични мерки за кв. „Райна княгиня“ и прилежащите улици се затваря за автомобилно движение улица „Преслав“, с обхват от кръстовището с улица „Акация“ до кръстовището с улица „Тимок“. Движението на всички моторни превозни средства ще се извършва по подходящи обходни маршрути.

Във връзка с това се въвежда временна промяна на маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 20, 20А и 25, като се преустановява изпълнението на:

– автобусна линия №5, поради факта, че от обръщател „Изток“ до спирка „Стара автогара“, линията се дублира с линия №1 и линия №16;

– автобусна линия №20А, поради невъзможността за изпълнение в по голямата си част.

 Променя се маршрутът на линия № 2, както следва:

Начална спирка Обръщател „Север“ – „Христо Ботев“ – „Бенковски“ /к-с/ – Д-р „Д.Дончев“ – „Христо Смирненски“ – РЗИ – „Боровец“ – х-л „България“ – „Св.Георги“ – „Ат. Кожухаров“ – „Филип Тотьо“ – „Битов комбинат“ – „Златен рог“ /юг/ – „Юндола“ – „Яворов–1“ – „Яворов-2“ – „Оборище“ – „Патриарх Евтимий“ – „Страшимир Кринчев“ – „Д-р Кръстев“ – „Тих Труд“ – „Печатница Възраждане“ – „Родопа/Възраждане/“ – „у-ще Кольо Фичето“ – „Руски паметник“ – „Пазар“ – х-л „България“ – „Боровец“ /пожарната/ – „РЗИ“ – „Кварта“ – „Д-р Дончев“ –  „Бенковски“ /к-с/ – „Христо Ботев“ – Обръщател „Север“.

Променя се маршрутът на линия № 20, както следва:

Начална спирка Обръщател „Север“ – „Бенковски“ /к-с/ – „Бенковски“ – „Христо Ботев“ – „Кумазит“ – „ХЕС“ – „ПГ по Икономика“ – „ж.п. гара“ – „ж..п. гара“ – „ХЕС“ – „Вакуумна техника“ – „Търговия“ – „Топлофикация“ – „Търговия“ – „Златен рог-1“ – „Златен рог-2“ – „Юндола“ – „Яворов-1“ – „Яворов- 2“ – „Оборище“ – „Патриарх Евтимий“ – „Страшимир Кринчев“ – „Д-р Кръстев“ – „Топливо“ – „Пазара“ – „Димчо Дебелянов“ – „Нова Автогара“ – „Родопа“ –  „Стара Автогара“ – „Учителски институт“ – „Драма“ – „Милин Камък“ – „РУМ“ – „ТМСС“ – „Д-р Д.Дончев“ – „Бенковски“ /к-с/ – „Бенковски“ – „Христо Ботев“ –  Обръщател „Север“.

Променя се маршрутът на линия № 25, както следва:

Начална спирка  Обръщател „Север“ – „Христо Ботев“ – „Бенковски“ /к-с/ –  „Д-р Дончев“ – „ТМСС“ – „РУМ“ – „Драма“ – „Учителски институт“ – „Стара автогара“ – „Родопа“ – „Нова автогара“ – „Димчо Дебелянов“ – „Св. Георги“ – „Атанас Кожухаров“ – „Филип Тотьо“ – „Битов комбинат“ – „Златен рог Юг“ – „Златен рог-2“ – „Златен рог-1“ – „Търговия“ – „Топлофикация“ – „Търговия“ – „Вакуумна техника“ – „ХЕС“ – „ПГ по Икономика“ – „ж.п. гара“ – „ж.п. гара“ – „ХЕС“ – „ХВК“ – „Билла“ – „Боровец“ /пожарната/ – „РЗИ“ – „Кварта“ – „Д-р Д.Дончев“ – „Бенковски“ /к-с/ – „Христо Ботев“ – Обръщател „Север“.

Срокът на действие на затварянето за автомобилно движение на улица „Преслав“, с обхват от кръстовището на улица „Акация“ до кръстовището с ул.„Тимок“ и временната промяна на маршрутите на  №2, №5, №20, №20А и №25, е в сила от 06.05.2020г., 19.00 ч., до издаване на последващ акт на кмета на община Ямбол, в съответствие с актовете на РЗИ Ямбол.

Заповедта е издадена във връзка със заповед № РД-01-68/04.05.2020 г. на директора на РЗИ Ямбол за въвеждане на противоепидемични мерки за кв. „Райна княгиня“ в гр.Ямбол и прилежащите улици и на основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  чл.63, ал.4 от Закона за здравето