Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Сливенско намаляват

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2020 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 5.3%. Жилищата в тях са 27, или с 55.7% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2019 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради е по-малко с 10.0%, а жилищата в тях намаляват с 59.7%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2020 г. е 2 652 кв. м, или с 57.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Жилищната площ бележи спад (с 56.0%) и достига 1 920 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие е регистрирано намаление на общата полезна площ и на жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен съответно с 55.9 и 51.7%.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (37.0%) през третото тримесечие на 2020 г. са тристайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 88.9% от новопостроените жилищни сгради са тухлени.