Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Област Сливен

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в Област Сливен през третото тримесечие на 2022 година (предварителни данни).

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2022 г. е 30 и спрямо съответното тримесечие на 2021 г. се увеличава с 66.7%. Жилищата в тях са 50, или със 127.3% повече спрямо съответното тримесечие на 2021 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради също се увеличава с 30.4%, а жилищата в тях – с 51.5%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 5900 кв. м, или с 94.9% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Жилищната площ също бележи ръст (със 112.0%) и достига 4 277 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие също е регистрирано увеличение на общата полезна площ с 22.8%, а жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен е повече с 28.7%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище през третото тримесечие на 2022 г. в областта е 118.0 кв. метра. Спрямо съответното тримесечие на 2021 година средната полезна площ се намалява с 19.6 кв. м., а спрямо предходното тримесечие – с 27.6 кв. метра.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (28.0%) през третото тримесечие на 2022 г. са с четири и повече стаи.

Според конструкцията на външните стени на сградата 73,3% от новопостроените жилищни сгради са тухлени.