Въведени са правила за посещенията в търговски центрове и зали за фитнес

От 1 февруари посещенията в търговските центрове и тези от типа „МОЛ“ са разрешени само с предпазни маски за лице, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра между клиентите в търговските площи, ползване на ескалаторите през 4 стъпала, осигурени дезинфектанти. В залите за фитнес се допуска по време на тренировки да не се използват предпазни маски, но на входа на обектите трябва да има филтър за посетителите, с осигурен дезинфектант, да е налично отстояние между уредите и обектите да работят със запълняемост до 30 на сто от капацитета си, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Това са част мерките, разпоредени от здравния министър за периода от 1 февруари до 30 април. През този период носенето на предпазни маски за лице остава задължително в закритите площи, включително в обществения транспорт.  Същото важи и за откритите площи, когато струпването на хора не може да бъде избегнато.  Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.  Предпазните маски са по-надеждно средство срещу заразяване и срещу разпространение на вируси при условие, че се носят правилно. Неправилното носене поставя в реален риск, както  собственото, така и здравето на околните.  То е нарушение, за което при извършваните проверки ще бъдат налагани предвидените в Закона за здравето санкции, съобщиха от РЗИ.

Правилното използване на предпазните маски за еднократна или многократно употреба включва следните правила:

Маската трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката. Преди поставянето й ръцете трябва да се измият със сапун и вода или да се обтрият с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. Защитната маска за лице се сваля отзад – напред, като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна. След като маската бъде свалена, ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци веднага след свалянето.

Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по два начина: чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути или чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

Защитната маска се сменя с нова веднага, щом се навлажни. Тези, които са за еднократна употреба, не се носят повторно.