ВАС осъди кмета на Перник за десетократно увеличената такса смет

Според решението на ВАС трябва да се възстановяват и надвзети суми на четирите големи села за период от две години и половина. Парите, обаче вече са изплатени на сметосъбиращата фирма.

След окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), селата, Кладница, Студена и Драгичево, ще плащат най-ниската такса смет, за разлика от другите двадесет населени места, на които таксата е десет пъти по-висока.

Перничани негодуват срещу кмета Станислав Владимиров за създадения хаос в данъчната система на общината.