ВАС обяви за нищожен българския списък по закона „Магнитски“

Два различни тричленни състава на Върховния административен съд обявиха за нищожни части от акта на Министерския съвет, свързани със санкциите по Закона „Магнитски“ по две административни дела, предаде БТА.

Те са образувани по жалби на Ирена Кръстева и на „Интернюз 98“ ООД със съдружници Елена Динева и „Нове интернал“ ЕООД, съобщиха от ВАС. Това са точки 1, 3 и 6 от решение на Министерския съвет за предприемане на действия във връзка с наложените от САЩ санкции на български лица.

По делата, които са приключили на първа инстанция, върховните магистрати приемат, че актът на МС е нищожен, тъй като е издаден при липсата на компетентност, както и не е спазено изискването той да е издаден въз основа и да не противоречи на нормативен акт на Европейския съюз, на Конституцията на Република България, на национален закон, или на международен договор, ратифициран от страната ни, уточняват от съда.

В мотивите на решенията се приема, че глобалният закон „Магнитски“ би могъл да бъде основание за бързи и своевременни действия на националните власти, но при наличието на национален закон, какъвто в случая не е налице.

Поради тази причина законът „Магнитски“ няма пряко приложение на територията на България. Този проблем е бил предмет на разглеждане и от страна на Европейския съюз.

Решенията и по двете административни дела могат да бъдат обжалвани пред петчленни състави на Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Във ВАС са образувани общо 62 дела по жалби на засегнати лица от мерките по закона „Магнитски“.