Върховният административен съд отмени спирането на ТЕЦ „Брикел“

Снимка: БГНЕС

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Региналната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) – Стара Загора рещу определението на местния административен съд, с което бе спрянa заповедта за предварителното изпълнение на затварянето на  ТЕЦ „Брикел“. Това съобщават от съда.

Въз основа на тази заповед на предприятието беше наложена принудителна административна мярка за преустановяване на производствената дейност по Закона за опазване на околната среда. По този начин ТЕЦ – ът ще продължи да работи докато не приключи делото срещу заповедта за затварянето му.

В спора пред ВАС  върховните магистрати са се произнеси единствено по отношение на предварителното спиране на изпълнението на заповедта на РИОСВ – Стара Загора, но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.

Върховните магистрати приемат, че обсъждането на твърдяните в жалбата на РИОСВ – Стара Загора нарушения от страна на „Брикел“ във връзка със замърсяване на околната среда по компонент атмосферен въздух  е извън предмета на правния спор относно предварителното изпълнение на заповедта. Ако ВАС разгледа и коментира тези твърдения, би се достигнало до произнасяне по спора по същество, което е недопустимо в рамките на настоящото частно производство.

По всички посочени седем групи нарушения, които са подробно и детайлно описани в мотивите на атакуваната заповед, следва да се произнесе първоинстанционният съд като постанови решение по същество относно законосъобразността на процесната заповед и наложената с нея принудителна административна мярка.

ВАС констатира формираната трайна съдебна практика по този вид спорове, според която незабавното спиране на дейността на ТЕЦ само по себе си води до причиняване на значителни и трудно поправими вреди. Също така споделя изцяло изводите на първостепенния съд относно специфичния характер на производството на дружеството и мястото му в критичната инфраструктура на страната.

Дружеството е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение националната сигурност . Това означава, че дейността на дружеството е от висок обществен интерес и съответно незабавното й преустановяване преди влизане в сила на процесната заповед би накърнила съществено този интерес.

От значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране дейността на „Брикел“ би довело до спад на нивото на язовир „Розов кладенец“, който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите със заповед.