Външният дълг на страната нараства с 1,7 % за година

Брутният външен дълг на страната в края на юли 2020 година нараства с 1,2 % спрямо края на 2019 година. Той е 35 611.5 млн. евро (62.7% от прогнозния БВП), което е с 433.3 млн. евро повече от края на миналата година, сочи статистиката на БНБ.

Спрямо края на юли 2019-та Брутният външен дълг нараства с 581.4 млн. евро, което е 1,7 %.

В края на юли 2020 г. дългосрочните задължения са 27 744.2 млн. евро (77.9% от брутния дълг, 48.9% от БВП), като нарастват с 1216.5 млн. евро (4.6%) спрямо края на 2019  г. Дългосрочният дълг се повишава с 1310.3  млн. евро (5%) спрямо юли 2019-та.

Краткосрочните задължения възлизат на 7867.3 млн. евро (22.1%  от брутния дълг, 13.9% от БВП) и намаляват със 783.2  млн. евро (9.1%) спрямо края на 2019 г. Краткосрочният външен дълг намалява със 728.9 млн. евро (8.5%) спрямо юли 2019 г.

С 4,7 % – 253.7 млн. Евро (10 % от БВП), нараства и брутният външен дълг на сектор Държавно управление спрямо края на 2019 година.

Външните задължения на сектор Банки са 4415.6 млн. евро (7.8% от БВП). Те се понижават с 485.8 млн. евро (9.9%) спрямо края на 2019 г. (4901.4 млн. евро, 8.1% от БВП).

В края на юли 2020 г. вътрешнофирменото кредитиране е 14 781.9 млн. евро (26% от БВП), което е с 933.6 млн. евро (6.7%) повече в сравнение с края на 2019 г. (13 848.2 млн. евро, 22.8% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 876.5 млн. евро (6.3%) и спрямо юли 2019 г. (13 905.4 млн. евро, 22.9% от БВП).

През януари – юли 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3107.9 млн. евро (5.5% от БВП) при 3969.1 млн. евро (6.5% от БВП) за януари – юли 2019 г., сочат още данните на БНБ.