Външна фирма ще надзирава и управлява тол системата ни

Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че е подписала с Консорциум „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ ДЗЗД договор за извършването на:

„Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.

Консорциумът ще получава по 28 млн. лева на година по силата на 5-годишния договор, който обаче може да бъде прекратяван предсрочно. На „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ ДЗЗД вече бяха платени 180 млн. лева за изграждане на системата, припомня “Дневник”.

От АПИ обясняват, че целта е да се осигури непрекъснат 24-часов мониторинг, анализ за работата на електронната система и текущото й натоварване. Договорът с приложенията към него е публикуван в Портала за електронни обществени поръчки. В законоустановения срок днес обявлението за подписания договор е изпратено в Агенцията по обществени поръчки.

С подписването на договора се обезпечава експлоатацията на електронната система за пътни такси с функционалностите, с които е изградена, и изискването за постоянно поддържане и непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблема и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок.

Досега това се е правило от IT експертите в Националното тол управление, които ще продължат да го осъществяват, но въз основа на подписания договор работата им ще бъде подпомогната от IT експерти на „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“.

По подобен начин, изтъкват от АПИ, се поддържа тол системата в Чехия, а преди години е оперирана и системата в Германия.