Ваксинираха извънредно деца срещу морбили в Сливен

Над 12 000 деца са ваксинирани извънредно срещу морбили, съобщават от министерството на здравеопазването.

Между 5 септември и 5 октомври здравното е била проведена извънредна имунизационна кампания, насочена приоритетно към деца от уязвими групи или със затруднен достъп до здравни услуги.

Общо 12 073 деца между 13 месеца и 8 години са били обхванати от инициативата, която се е провела в областите Бургас, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Сливен.

Традиционно такава кампания се прави в навечерието и началото на новата учебна година, като този път обхватът е много по-мащабен в сравнение с предишни години, посочват от ведомството.

Имунизациите са били проведени от общопрактикуващите лекари и от имунизационни екипи, организирани от Регионалните здравни инспекции в петте града, с включване на медицински специалисти от здравните кабинети в детски градини и училища и здравни медиатори.

Едновременно с провеждането на имунизациите са били организирани информационни кампании по места за запознаване на обществеността с епидемичната обстановка в страната, значението на имунизацията и риска от разпространение на заболяването при неимунизирани и нередовно имунизирани, протичането на инфекцията и други.

Кампанията е била предприета заради продължаващите случаи на морбили в страната. Законът за здравето дава право при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие, министърът на здравеопазването да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар. Това може да стане чрез организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки.