В Ямбол са обособени още две места за спорт на открито

Две нови игрища за бадминтон и волейбол са изградени в резервното корито на река Тунджа в Ямбол – едното е в района на ж.к. „Златен Рог“, а другото – край кв. „Възраждане“, до Ритейл парк. Инициативата е продиктувана от разрастващия се интерес от страна на гражданите към облагородената и безопасна среда в небетонираното корито на реката.

Предстои да бъдат добавени и още съоръжения за спортуване на открито. Това е поредна стъпка към подобряване на градската среда, а ако има интерес, ще бъдат изградени и други игрища от този вид. Припомняме, че откакто зоната в резервното корито на река Тунджа е облагородена, там могат да се извършват много различни спортни активности.

Почистването на речното корито започна в края на 2019 година. В инициативите доброволно се включиха училища, фирми, ученици и жители на града. Стотици тонове отпадъци бяха събрани след премахването на триметровата тръстикова растителност и храсти.