В Сливенско е започнал строежът на 24 жилищни сгради

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 12 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 49 други сгради с 11 995 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради отбелязват ръст със 74.1%, жилищата в тях са повече с 84.1% , а общата им застроената площ нараства със 152.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е по-малко с 5.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с 65.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях са повече с 47.3%, а общата им застроената площ съответно с 60.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече с 40.0%, а съответната им РЗП е по-малко с 3.0%.

През третото тримесечие на 2021 г. в област Сливен е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 36 жилища в тях и с 5 430 кв. м обща застроена площ, и на 6 други сгради с 1 634 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 4.4%, жилищата в тях – с 12.5%, а общата им застроена площ намалява с 54.4%. Броят на започнатите други сгради намалява със 78.6%, а общата им застроена площ бележи спад с 80.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради са по-малко с 4.0%, жилищата в тях – с 34.6%, а общата им застроена площ – с 24.4%. Броят на започнатите други сгради намалява с 64.7%, а тяхната РЗП е по-малко с 86.4%.