В Сливен живеем средно по 72.8 години, най-малко в България и в целия ЕС

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 74.9 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) се увеличава с 0.1 година. Това съобщиха от НСИ.

В област Сливен очакваната продължителност на живота е най-ниска – 72.8 години. Толкова е и в област Враца. Най-висока – 76.7 години, е в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.9 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).

България е страната с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.5) и Италия (83.4 години).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.5 години.

За периода между 2009 и 2019 г. увеличението при мъжете е с 1.6 години, а при жените – с 1.4 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3.0 години по-висока (75.8 години) отколкото на населението в селата (72.8 години).

Спрямо 2009 г. за населението в градовете увеличението е с 1.9 години, а за населението в селата е с 0.6 години.