В Сливен учредиха клуб на Национална асоциация Сигурност

В Сливен учредиха клуб на Национална асоциация Сигурност. Негови учредители са 14 бивши служители на Национална служба „Сигурност“, нейния наследник ДАНС и други структури за сигурност на МВР.

Целите и устава на асоциацията бяха представени от  Чавдар Петров. Избрано бе тричленно ръководство на сливенския клуб. Негов пръв председател стана доскорошният заместник областен управител Антоний Андонов. Бившият директор на МВР-Сливен адвокат Любомир Кючуков е секретар. В ръководството влиза и адвокат Тодор Чакъров.

НАС е гражданска структура, насочена и към младите хора. Тя има вече над 20 клуба в областните градове. 20% от нейните членове са граждански лица. Асоциацията си поставя за цели да консолидира бившите служители по сигурността, да ползва техните опит и знания, както и да ги подпомага.

НАС има сключени договори за сътрудничество с Министерския съвет, с МВР, с ДАНС и СБЖ, както и със сродни европейски организации.