В Сливен се провежда юбилейна среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране от общини в България

В Сливен днес започна 10-ата юбилейна Национална среща на главните архитекти и експерти по устройствено планиране от български общини. Традиционно, в нея се включват широк кръг представители от общините – главни архитекти, ресорни заместник-кметове, експерти по устройствено планиране и управление на общинската собственост, общински съветници от ресорните постоянни комисии, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Участниците и гости на форума бяха поздравени от ресорните зам.-кметове Камен Костов и инж. Стоян Марков. От името на кмета Стефан Радев те изразиха задоволство, че Сливен е домакин на форум, който през годините се е превърнал в посланик на добрия диалог между централното и местно управление. Особено внимание беше обърнато на амбицията на Община Сливен за осигуряване на леснодостъпна и комфортна среда и повече зелени площи при реализиране на проекти. На участниците във форума беше представен и новият главен архитект на Община Сливен – Виктор Дойчинов.

Благодарности към домакините за добрата организация и посрещане изрази изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – Силвия Георгиева.

В тематиката на днешните дискусии са включени актуални въпроси относно планирани промени в законодателството, свързано с устройственото планиране, проектиране и строителството, включително, възможностите за дигитализация на инвестиционния процес. Ще бъде поставен акцент и на финансиране на общинските инвестиционни проекти с национални средства, както и от Европейския съюз, и от Националния план за възстановяване и устойчивост. Диалогът ще продължи с очертаване на възможностите за подобряване на процесите по опазване недвижимото културно наследство и на взаимодействие между Националния институт за недвижимо културно наследство и общините.

В програмата на срещата се очаква да се включат арх. Стефан Аспарухов, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, арх. Петър Петров – директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, арх. Деляна Панайотова – зам.-началник на Дирекцията за национален строителен контрол. Сред регистрираните участници са още представители на Камарата на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, както и магистрати от Върховния административен съд. Експертният форум продължава и утре.

Юбилейната среща в Сливен се организира от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с подкрепата и съдействието на Общината.