В Сливен се проведе специализиран уебинар за прокурори, съдии и разследващи

На 4 ноември в Сливен се проведе специализиран уебинар на тема „Възможности за подобряване на разследването и конфискация на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници”, организиран от Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)-Сливен в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел”-България.

Събитието беше открито от Владимир Друмев, секретар на МКБТХ-Сливен, който приветства участниците в уебинара и постави акцент върху това, че една от най-важните мерки за борба с престъплението трафик на хора е успешното конфискуване на криминалните активи.

Лектори в специализирания уебинар бяха Ивайло Ангелов, „Завеждащ специализиран отдел” 01 в Национална следствена служба-София и Николай Колев, Комисия за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), ТД Велико Търново.

В събитието взеха участие прокурори от Районна прокуратура-Сливен, следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Сливен, съдия от Районен съд-Сливен, служители от отдел „Разследване” на Областна дирекция на МВР-Сливен и експерти от Териториална дирекция на ДАНС-Сливен.

В първата част на уебинара Ивайло Колев представи спецификите при събирането и проверката на електронни доказателства при разследването на трафика на хора според българското законодателство.

Във втората част той запозна участниците с гражданската конфискация като способ за противодействие на трафика на хора и представи конкретни случаи от практиката.

Основна стратегическа цел за провеждане на специализирания уебинар е подпомагане процеса на успешно разследване и противодействие на трафика на хора като се насърчи използването на данни от отворени източници и интернет за установяване и конфискация на престъпното имущество, поддържайки тезата, че това е ключов компонент в борбата с престъпната дейност.