В Сливен е ядрото на инженерните педагози, реализацията на студентите в ТУ е безусловна

В Сливен е ядрото на инженерните педагози. Това каза пред журналисти днес проф. дн инж. Иван Кралов, ректор на Технически университет – София. Той е в града, за да участва в церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2022 г. от местната структура на ТУ-София.

В Сливен има три основни звена на Технически университет – София: Инженерно-педагогически факултет (ИПФ), Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен. В ИПФ и Колеж-Сливен се обучават над 1300 студенти по специалности от различни професионални направления. Обучението се води от 75 висококвалифицирани преподаватели, от които хабилитираните са 33. Към настоящия момент академичният състав включва: 9 професори, 24 доценти, 27 главни асистенти, 5 старши преподаватели и 10 асистенти.

Проф. Кралов посочи, че именно звената в Сливен запознават педагогическите кадри със съвремието в областта на техническото развитие, когато динамиката на технологиите е много голяма. „Ние създаваме стандартите за качествено висше техническо образование и научни изследвания в региона“, подчерта ректорът на ТУ-София. По думите му, интересът към учебното заведение е много голям, като кандидатите за едно място стигат до десет души. Реализацията на завършилите е безусловна, смята той, като представи данни, според които в специалности като „Компютърно и софтуерно инженерство“ над 94 процента от завършилите работят по специалността си, „Авиационно инженерство“ – 92 процента и т.н.

През последните години са създадени нови широкопрофилни  специалности – „Анализ на данни“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Киберсигурност“, които отговарят на съвременното изискване на бизнеса.

Университетът изпълнява проект за изграждане на Европейски технологичен университет, част от мрежа с партньори от различни европейски страни. Структурата в Сливен ще има важно значение при осъществяването на проекта, тъй като няма да има само обучение по мехатроника, комуникации, но и по езикова култура, риторика, педагогика – специалности, важни за обществото, каза проф. Кралов. Той изтъкна още, че базата в Сливен е обновена, ще бъде изградена фотоволтаична система, съвременна компютърна техника и обзавеждане.

В Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен днес бяха връчени дипломите на 467 абсолвенти от випуск `2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Технически университет – София. На официалната церемония 62 професионални бакалаври, 100 бакалаври и 305 магистри ще получат своите дипломи за висше образование. Във випуска на завършващите са и първите 25 педагози, успешно дипломирали се по специалността „Педагогика”.

Основните звена в Сливен са втори по големина по брой абсолвенти от факултетите на ТУ-София. В Сливен се намира и единственият по рода си в страната „Център за изследване на ПТП и обучение на съдебни експерти“.

Източник: БТА