В Сливен бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки

В Сливен бе почетена паметта на загиналите при трудови злополуки

28 април, Световният ден за безопасност и здраве при работа, бе отбелязан с кратка церемония  на пл. „Александър Стамболийски“ в Сливен.  Изразена бе почит към загиналите при трудови злополуки. Цветя  на плочата в тяхна памет бяха поднесени от областния управител Веселин Вълчев, директора на дирекция „Инспекция по труда“ Ирена Иванова, от областното ръководство на КНСБ, профсъюзни членове.

„С нашия труд се създават благата за обществото. Особено е важно да се опази здравето на хората по време на работния процес. И днес, в съвременните условия, спазването на мерките за безопасност предизвиква безпокойство, като се има предвид, че значителна част от злополуките са причинени от невнимание“, отбеляза областният управител Веселин Вълчев.  Областният координатор на КНСБ – Сливен Тодор Иванов подчерта, че пандемията от COVID – 19  е поднесла нови предизвикателства пред работещите, обществото е оценило важността на здравословните условия при упражняване на правото на труд.

В Манифест на КНСБ, прочетен от експерта в КНСБ – Сливен Донка Йорданова, бе отправен призив за нулева смъртност при трудови злополуки и за общи действия на страните в ЕС със законодателни и други инициативи за засилено образование, обучение, мониторинг, превенция, защита и прилагане на санкции за недопускане на трудови злополуки.

На територията на Сливенска област са регистрирани 37 трудови злополуки през 2021 г., при които са загинали двама души. В предходната 2020 г. трудовите злополуки са били 31, с един загинал работник.

През първото тримесечие на тази година, по оперативни данни на Националния осигурителен институт, в област Сливен са регистрирани 12 трудови злополуки – 10 от тях са станали на работното място, 2 – при отиване на или връщане от работа. Пострадалите са били наети в хуманното здравеопазване, производството на текстил и текстилни изделия, на хранителни продукти, химични изделия, производство на метали, социални дейности.

За сравнение, през същия период на 2021 г., трудовите злополуки са 3. Всички са станали на работното място в структури за производство на текстил, образованието и хуманното здравеопазване.