В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“- Сливен приключи курс за придобиване на квалификация по професия „Библиотекар“

На 19 и 20 октомври 2022 г., в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен, приключи квалификационен курс по професия „Библиотекар“, който бе организиран от Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии – гр.София.

Квалификационният курс бе с продължителност 9 месеца и бе проведен в хибридна форма като в него взеха участие 16 курсисти от Сливенски и Ямболски региони.

Обучението по различните учебни дисциплини се  проведе от хабилитирани преподаватели от УниБИТ и висококвалифицирани специалисти от сливенската регионална библиотека, която бе и база за провеждане на практическите занимания по учебната програма.

За да финализират своето обучение, курсистите положиха Държавни изпити по теория и практика на професията „Библиотекар“ по утвърдените държавни стандарти. Членове на изпитната комисия бяха проф. дфн Иванка Янкова – директор на ЦПО към УниБИТ, д-р Росица Петрова-Василева – директор на РБ „Сава Доброплодни“ и преподавателите в УниБИТ – доц. д-р Румелина Василева и гл. ас. д-р Деница Димитрова.

След успешното полагане на Държавните изпити, в началото на месец декември 2022г., на специална церемония в гр.Сливен, курсистите ще получат Държавно признато свидетелство за трета степен на професионална квалификация по професия „Библиотекар“, което им позволява да упражняват професията в читалищни, училищни и регионални библиотеки.