В писмо до кмета Стефан Радев Съюзът на физиците изразява подкрепа за образователните програми на Общината

This artist's concept appeared on the February 23rd, 2017 cover of the journal Nature announcing that the TRAPPIST-1 star, an ultra-cool dwarf, has seven Earth-size planets orbiting it. Any of these planets could have liquid water on them. Planets that are farther from the star are more likely to have significant amounts of ice, especially on the side that faces away from the star. The system has been revealed through observations from NASA's Spitzer Space Telescope and the ground-based TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) telescope, as well as other ground-based observatories. The system was named for the TRAPPIST telescope. NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California, manages the Spitzer Space Telescope mission for NASA's Science Mission Directorate, Washington. Science operations are conducted at the Spitzer Science Center at Caltech in Pasadena. Spacecraft operations are based at Lockheed Martin Space Systems Company, Littleton, Colorado. Data are archived at the Infrared Science Archive housed at Caltech/IPAC. Caltech manages JPL for NASA.

Образователните програми на Община Сливен имат подкрепата на Съюза на физиците в България /СФБ/, пише председателят на Съюза проф. Александър Драйшу в писмо до кмета Стефан Радев. Двамата се срещнаха в началото на ноември в Сливен и разговаряха за създадения Общински център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория в града.

„Подкрепихме създаването на обсерваторията с ясното разбиране, че центърът ще осигури възможност за децата и младежите от Община Сливен и региона да задълбочат своите интереси в областта на астрономията, космическите изследвания и природните науки. Впечатлени сме, че това е вече факт и центърът успешно работи, като изразяваме готовност да оказваме помощ и съдействие. Отчитаме този акт като реален принос към отбелязването в България на обявената от ООН 2022 г. за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, инициатор на което е СФБ“, пише проф. Драйшу.

Той потвърди, че Съюзът на физиците изразява готовност за съдействие по образователните проекти на Община Сливен.

„Началните ни взаимодействия с вас, станаха основа на срещата ни да обсъдим и по по-общи въпроси, свързани с образованието по физика в града и за по-нататъшно сътрудничество между Сливенската община и Съюза, което е съществено при организирането на събития на Съюза в града. Вашият интерес, разбиране и готовност за подкрепа ни дават основателна надежда за по-нататъшно ползотворно сътрудничество между нас, за което сме ви особено благодарни“, допълва председателят на Съюза на физиците в България.