В Общинския съвет е внесено предложение за изграждане на фотоволтаичен парк за нуждите на община Сливен

В деловодството на Общински съвет-Сливен е внесено предложение, свързано с изграждането на собствен фотоволтаичен парк за нуждите на общината. То влиза като допълнителна точка в дневния ред.

Местният парламент трябва да даде съгласие кметът да подпише предварителни договори за присъединяване към електроразпределителната мрежа на два обекта за производство на ел.енергия с „Електроразпределение Юг“. Това е важен етап от реализацията на идеята за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, чрез която Общината да намали разходите си за електроенергия, тъй като увеличението на тока на годишна база  от един милион достигна близо 3 милиона лева.

Целта на амбициозното намерение е да се постигне независимост на пазара и да се следват световните тенденции в тази посока. Общината има възможност да осигури част от средствата за изграждането, а за другата част най-вероятно ще се ползва заем.

В Капиталовата програма за 2022 г., приета с решение на Общинския съвет, са включени два терена от общо 80 дка общинска земя за изграждането на фотоволтаичния парк.