В Областна администрация Сливен се състоя работна среща с представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ проведоха работна среща с директора на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Сливен – инж. Мартина Златева.

На срещата бяха обсъждани конкретни казуси със собствеността на прилежащи терени при предстоящото изграждане на два прелеза – пешеходен и пътен, в района на ЖП гара Кермен. Изграждането на прелезите е част от големия проект за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2.

Проектът предвижда модернизация на определени за рехабилитация участъци от ЖП линията. Сред някои от основните дейности са: подновяване и изграждане на железен път, изграждане на системи за влаков контрол и диспечерска централизация, подновяване и изграждане на контактни мрежи, сигнализация и телекомуникации, изграждане на мостови съоръжения, надлези и подлези (които ще заменят досегашните ЖП прелези), реконструкция на коловозното развитие на гара Зимница, изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос и други.

Железопътната линия Пловдив – Стара Загора – Бургас е главна ЖП линия от железопътната инфраструктура на България и част от Транс-европейската транспортна мрежа. В нашата страна коридорът обхваща направленията Видин – София – Култа и София – Пловдив – Бургас/ Свиленград (границата с република Турция).