В Областна администрация Сливен се проведе работна среща с представители на хората с увреждания

Новини Сливен

В навечерието на 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания, по покана на областния управител Минчо Афузов, се проведе работна среща с представители на организациите на инвалидите, слепите, военноинвалидите, диабетиците и онкоболните в Сливен. В нея взеха участие още заместник-областният управител Антоний Андонов, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров, експерти от Областна администрация и граждани с активна позиция по защита правата на хората с увреждания.

По време на срещата бяха дискутирани някои от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват хората с различни физически и ментални дефицити – несъобразената със специалните им нужди архитектурна среда, липсата на рампи и асансьори във важни обществени сгради и държавни институции, трудния достъп до градския и междуселищен транспорт, промените в някои общински наредби, ограничаващи предишни преференции, ползвани от хората с увреждания, прекомерно дългите сроковете за издаване на телкови решения, съмненията за дискриминационно отношение при кандидатстване за свободни работни места и др.

Като най-затормозяващи за хората с физически проблеми бяха посочени отсъствието на рампи и скосявания на тротоарите или тяхното неправилно изграждане (там, където ги има), създаващо още по-големи опасности за инвалидите с колички, недобре обмислените и несъобразени с възможностите на хората с увреждания подходи към важни социални, общински и държавни институции, липсата на мобилни рампи в автобусите и нежеланието на шофьорите да ги спускат при необходимост, неработещите или трудно достъпни асансьори в здравните заведения и недостатъчните паркоместа за хора с увреждания около тях, както и премахнатия звуков сигнал на светофарите, платената такса за влизане с автомобил в гробищните паркове, отпадането на преференцията за ползване на градския транспорт и, разбира се, разбитите тротоарни и улични настилки, които създават трудности и рискове не само за уязвимите групи, а и за всички граждани.

В хода на дискусията бяха направени и конкретни предложения за бързо и значително подобряване на достъпа до публичната среда и услуги за хората с увреждания. Някои от тези предложения вече са подготвени за внасяне в Общинския съвет, други са в процес на подготовка и ще бъдат депозирани след консултация с юристи, а за някои от идентифицираните проблеми се очаква да бъдат предприети бързи действия от страна на общинските власти и управителите на общински дружества. Очаква се в началото на 2023 година напредъкът да бъде оценен и коментиран на заседание на Областния съвет за социална политика и права на хората с увреждания.

„Проблемите са наистина много. Някои от тях трябва да бъдат решени от държавата. За нас обаче е важно да започнем с първите правилни стъпки. Защото в досегашното поведение на някои от местните институции прозира меко казано незаинтересованост. Отношението към хората с увреждания е много точен барометър за нашата цивилизованост. Време е да докажем, че сме европейски граждани – чрез решенията и действията, които предприемаме за облекчаване живота на тези най-уязвими хора“, коментира след срещата областният управител Минчо Афузов.