В Областна администрация се проведе среща с регионалния координатор на УНИЦЕФ Майя Грозданова

Днес в Областна администрация се проведе работна среща на заместник-областния управител Антоний Андонов с Майя Грозданова, регионален координатор на УНИЦЕФ за Сливен и Стара Загора.

На срещата бяха обсъдени резултатите от пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, който се финансира от Европейския съюз и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. Европейска гаранция за детето е инициатива на Европейската комисия, която цели всяко дете в нужда да има достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Пилотните дейности в България се изпълняват от месец октомври 2020 г. в 10 общини на територията на областите Сливен, Стара Загора и Бургас. Целта е да се разшири достъпът и подобри качеството на четири вида услуги: патронажна грижа и предоставяне на индивидуализирана подкрепа на семейства с деца до 3 години, осъществяване на ранна интервенция за семейства с малки деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование за деца с обучителни затруднения, превенция и подкрепа за деца от семейства в несигурна ситуация, включително ромски деца от маргинализирани общности.

„Изключително сме впечатлени от организацията, създадена от УНИЦЕФ, от ефективността, мащабността, резултатите от проекта „Европейска гаранция за детето“ и от добросъвестната работа на целия екип. От името на областния управител г-н Афузов заявявам, че ще направим всичко възможно за осигуряването на устойчивост и приемственост на постигнатото“, изтъкна по време на работната среща Антоний Андонов. От своя страна регионалният координатор на УНИЦЕФ г-жа Грозданова посочи, че в област Сливен работи най-големият екип по проекта, включващ медицински сестри, акушерки, социални работници, и че постигнатите резултати са много добри. За периода от началото на дейностите до 30 септември 2022 г. е оказана подкрепа на 6 480 деца и 4 883 родители, обучени са 181 специалисти. Домашните посещения и телефонните консултации, осъществени от Центъра за майчино и детско здраве, осигуряващ патронажните грижи по проекта, са общо 20 599. В резултат от дейността на Центъра: 654 деца са били насочени към специалисти, 201 деца са получили съдействие за регистрация и контакт с общопрактикуващ лекар или педиатър, 126 семейства са били подкрепени за достъп до социални услуги, 1 050 бременни жени са получили достъп до пренатални грижи, от тях – 610 бременни жени в несигурна семейна среда или без здравно осигуряване. В осем детски градини – четири в Сливен, две в Нова Загора, по една в Котел и Твърдица, е направена оценка на нуждите от приобщаващо образование на децата и са назначени допълнителни специалисти. В центровете за подкрепа в Сливен, Котел и Твърдица, работещи с деца и семейства от уязвимите групи, също са назначени допълнително социални работници. В рамките на проекта са създадени и два мобилни екипа – към Центъра за работа с деца на улицата в гр. Котел и в община Твърдица, които работят на терен с уязвими семейства. Дейностите по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ са планирани и насочени към всички деца и семейства в област Сливен, без оглед на социален статус или етническа принадлежност, но са съобразени със спецификата на региона.

Заместник-областният управител Антоний Андонов и г-жа Майя Грозданова обсъдиха детайлно възможностите за продължаване на създадените добри практики и осигуряването на устойчивост на пилотния проект. Те бяха единодушни, че най-добрият вариант за това е трансформирането на предоставяните по проекта здравни и социални услуги в държавно делегирана дейност. За целта ще се търси съдействие както от ресорните министерства, така и от сливенските депутати.

„Участието в пилотният проект “Европейска гаранция за детето“ е привилегия за област Сливен. Виждаме резултатите от създадените добри и работещи социални практики, подпомагащи младите семейства. Затова твърдо заставаме зад идеята за устойчиво продължение на този проект и в най-скоро време ще организираме среща на високо ниво за целта“, заяви на финала на срещата Антоний Андонов.