В област Сливен се изпълнява пилотен проект „Европейска гаранция за детето“

Област Сливен е сред трите области в страната, в които се изпълнява пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ с финансиране от Европейската комисия и с подкрепата на УНИЦЕФ, съобщиха от областната администрация.  Целта е всяко дете, живеещо в бедност, да има достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

Областният управител Чавдар Божурски сформира Областен съвет за координация и наблюдение. Съветът ще осъществява институционална подкрепа, ще бъде форум за обмяна на знания, на добри практики и отправяне на препоръки за постигане на устойчивост.

В края на миналата седмица се проведе първото му заседание с участието на програмния директор „Социална политика“ в УНИЦЕФ-България Мария Златарева, ръководителя за управление на проекта Лилия Гунева от УНИЦЕФ – България,  зам.областния управител и зам.председател на съвета Димитринка Петкова, областният координатор по проекта Майя Грозданова, зам.кметове на общини, ръководители на социални институции, неправителствени организации, здравни медиатори. На заседанието бе представен пилотният проект, както и работният план за 2021 г. в област Сливен.

„Еропейска гаранция за детето“ е нова инициатива в ЕС. По подготовката й работи Европейската комисия съгласно резолюция на Европейския парламент от ноември 2015 г. След проведени фази на проучване и консултации започна изпълнението на фаза ІІІ – пилотното прилагане на Гаранцията в  България и още шест страни от ЕС, с подкрепата на УНИЦЕФ.  В България проектът се осъществява в областите Бургас, Стара Загора и Сливен. Той е насочен към деца с увреждания и други деца със специални потребности, както и към деца, живеещи в семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. В трите области ще бъде предоставена пряка подкрепа на 6 500 деца и родители, ще бъдат ангажирани 600 специалисти от различни сектори.  Дейностите са планирани за срок от две години, с финансиране от 3 млн. щатски долара.

Област Сливен вече има опит в партньорските отношения с Детския фонд към ООН /УНИЦЕФ/, благодарение на които се създадоха и усъвършенстваха някои социални услуги.

С пилотния проект се разширява обхвата на действие и в него са включени всички общини, за разлика от останалите две области. В Сливен ще бъде осигурена патронажна грижа чрез Центъра за майчино и детско здраве към МЦ „Д-р Г. Миркович“. Ще бъдат назначени трима допълнителни специалисти в Общностния център – Сливен за укрепване капацитета на услугите за ранна детска интервенция. В осем детски градини – четири в Сливен, две в Нова Загора, по една в Котел и Твърдица, ще бъде направена оценка на нуждите им за осигуряване на приобщаващо образование на децата и за наемане на допълнителни специалисти, като в обхвата на приобщаващото образование са включени 950 деца, от които 43 са със специални образователни потребности и 86 служители.  Ще бъдат назначени допълнителни социални работници в центровете за подкрепа в Сливен, Котел и Твърдица, които ще работят с деца и семейства в уязвимо положение.

Създаден е също екип от шестима младежи от Сливен, който ще осъществява детското участие в проекта с подкрепата на двама ментори от Националната мрежа на здравните медиатори.