В област Сливен през юли най-много работни места са обявени за работници в консервна фабрика и в озеленяването

новини Сливен

В област Сливен през юли най-много работни места са обявени за работници в консервна фабрика и в озеленяването, съобщават от Дирекцията „Бюро по труда“ в Сливен.

Заявените работни места на първичния пазар на труда са 216 – с 520 по-малко от предходния месец и с 237 места по-малко от юли м.г. Най-голям дял са заявени в секторите Преработваща промишленост – 38 на сто; Образование – 13 процента и Държавно управление – 12 процента. Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от също от сектора Преработваща промишленост – 19 на сто, както и от Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 12 процента и Държавно управление – осем на сто.

През периода в броя на регистрираните безработни в областта има лек спад и в края на месеца те са 4638, с 16 души по-малко от безработните в края на м. юни. Безработните през юли т.г. са с 25 на сто по-малко – с 1585 души, в сравнение със същия месец на м.г., когато поради епидемичната обстановка бяха 6223 души. Равнището на регистрирана безработица е 5,94 процента и в сравнение с юни т.г. стойността на показателя спада с
0,02 процентни пункта.

Регистрираните безработни с временна закрила към 31 юли т.г. в бюрата по труда от Сливенска област са общо десет.