В МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен се проведе обучение на здравните специалисти

Обучение на специалистите по здравни грижи от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ се проведе на 17 май. Лектор беше д-р Стоян Митков от Отделението по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Присъстваха 70 специалисти по здравни грижи. Темата беше „Кардиопулмонална ресусцитация“, която се състои в използването на гръдни компресии (сърдечен масаж) и изкуствена вентилация с цел поддържане на адекватна циркулация на кръвта в тялото и снабдяване на тъканите с кислород по време на сърдечен арест.

Терминът „ресусцитирам” означава буквално „връщам към живот (съживявам) някого или – „правя нещо активно и жизнено отново”.

По време на обучението здравните специалисти се запознаха със ситуациите на изпадане в клинична смърт, патофизиология, клинична картина. Обърна се внимание на методите за осигуряване и поддържане  на проходимост на дихателните пътища и изкуствена циркулация.

Обучението завърши с практически занимания и тест.