В Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол беше представена нова сензорно-моторна стая

Комплексът за социални услуги за деца и възрастни в Ямбол вече притежава нова сензорно-моторна стая за деца със специални образователни потребности. Обзавеждането за терапевтичната стая е на стойност около 8000 лева. Сумата е дарена от строителна фирма ABC Инженеринг и от ямболския Инър Уийл клуб.

На нейното представяне присъстваха заместник-кметът на община Ямбол Васил Александров, Делка Амуджиева, президент на ямболския Инър Уийл клуб, Радостина Георгиева, представител на строителната фирма ABC Инженеринг и член на клуба, Димитринка Илева, директор на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, експерти в социални служби, психолози и родители.

„От името на Община Ямбол искам да поздравя и да благодаря на Инър Уийл клуб за прекрасната благотворителност, още повече, че тя е насочена към децата. Пожелавам им успех и да подкрепят такива инициативи и в бъдеще. На центъра пожелавам успешна работа и ползотворно да използват тази стая“, каза Васил Александров.

Идеята за създаването на сензорно-моторната стая възниква преди две години и е подкрепена от строителната компания, в инициативата се включва и Инър Уийл клуб.

Социалните работници, психолозите и логопедите вече ползват новата придобивка, за да работят с деца със специални образователни потребности. В сензорно-моторната стая се провежда терапия, която развива моториката на деца с двигателни затруднения, както и на малчугани със зрителни и слухови нарушения.  Тя е полезна и за децата в аутистичния спектър.