В ход са ремонтите на 22 улици, включени в капиталовата програма на Община Котел

В ход са ремонтите на уличната мрежа в Котел и населените места от общината, заложени в капиталовата програма на администрацията. По тази програма ще бъдат обновени общо 22 улици. 5 от тях са на територията на града, а 17 в населените места в общината.

Предвидените за асфалтиране улици в Котел са ул. „Хаджи Къна Боева“, ул. „Стара планина“, улица в кв. „Изток“, ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Злостен“. На 10 от всичките предвидени улици за ремонт в населените места от общината ще бъде положен асфалт, а на 7 – бетонова настилка.

Две от улиците, на които ще се положи асфалт са в село Ябланово. Това са улиците: „Сакар“ и „Стара планина“. Асфалтирани ще бъдат също по две улици в селата Пъдарево и Филаретово – ул. „Георги Ст. Раковски“ и „Вела Пеева“ в Пъдарево и ул. „Георги Ст. Раковски“ и  ул. „Сава Филаретов“ в Филаретово. В селата Тича, Кипилово, Боринци и Соколарци, асфалт ще се положи на улиците, както следва: ул. „Захарий Стоянов“, с. Тича, ул. „Хаджи Димитър“, с. Кипилово и по една улица в селата Боринци и Соколарци.

Бетонова настилка ще бъде положена на три улици в с. Градец – две в кв. „Изток“ и една в кв. „Запад“, две улици в с. Орлово и по една улица в селата Остра могила и Малко село. Нови тротоарни настилки ще бъдат поставени на ул. „Георги Аврамов“ и ул. Стоян Божилчев“ в с. Мокрен.

В капиталовата програма на Община Котел са включени и 20 улици, за които предстоят сключвания на договори с фирми-изпълнители, полагащи асфалтова или бетонова настилка.

Ето и предвидените улици: кв. „Изток“, гр. Котел – три улици, с. Мокрен – ул. „Сладка чешма“, с. Пъдарево – ул. „1 май“, кв. „Запад“, с. Градец – две улици, с. Соколарци – две улици. По една улица ще се ремонтира в селата Орлово,  Малко село, с. Кипилово – ул. „Кирил и Методий“ и с. Филаретово – ул. „Младост“. В с. Ябланово ремонтирани ще бъдат улиците: „Никола Вапцаров“, „Котленски проход“ и „Гранит“.

На 2 участъка по ул. „Гърневец“ в Котел и улици в кв. „Запад“, с. Градец  ще бъде положена бетонова настилка.