В две общини в област Сливен всички ученици вече учат присъствено

Поради намалена заболеваемост от 23 ноември е възстановен присъственият учебен процес в общините Котел и Твърдица, съобщиха от областната администрация в Сливен.  През изминалия 14-дневен период заболеваемостта в двете общини е под 250 души на 100 000 лица от населението.

Началникът на РУО – Сливен Кристиана Станкова информира, че през изминалата учебна седмица в област Сливен с бърз антигенен тест са тествани 2630 ученици от общо 7750 ученици в начален етап , което е 34% от общия брой на учениците. В тестването са се включили 134 доброволци, от които: 103 родители, 31 медиатори, медицински специалисти, представители на общини.

Продължава тестването на учениците в начален етап от училищата в общините Сливен и Нова Загора, като обобщена информация за тази седмица РУО – Сливен ще получи на 3 декември.

Учениците от 5 до 12 клас в училищата от общините Сливен и Нова Загора се обучават от разстояние в електронна среда по график, определен от директорите на училищата, като половината от паралелките се обучават присъствено тази седмица, а останалата половина ще се обучават присъствено през следващата седмица, уточниха от РУО – Сливен.

Регионално управление на образованието – Сливен следи как се променя заболеваеваемостта от COVID-19 чрез информацията, която регулярно получава от РЗИ – Сливен.