В 10 населени места от община Котел ще се извършат здравни прегледи със специалисти по проект „Грижа в дома“

В рамките на две седмици, считано от 11 октомври /сряда/, в десет населени места от община Котел ще се извършат безплатни неврологични, кардиологични и ендрокринологични прегледи. Те се изпълняват по инициатива на Коста Каранашев чрез проект „Грижа в дома“ и се реализират в партньорство със специалисти от МБАЛ „Хаджи Димитър“, гр. Сливен.

С прегледите се цели да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, а по този начин Община Котел разширява възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Прегледите и консултациите ще се извършват в изнесени приемни кабинети в сградите на кметствата в селата: Филаретово, Малко село, Мокрен, Пъдарево, Тича, Топузево, Соколарци, Нейково, Орлово и Остра Могила, в следните дни и часове:

  1. с. Филаретово – 11 октомври /сряда/, от 9 до 13 часа –  невролог, кардиолог, ендокринолог
  2. с. Малко село  – 11 октомври /сряда/, от 13 до 16 часа –  невролог, кардиолог, ендокринолог
  3. с. Мокрен – 14 октомври /събота/, от 9 до 13 часа –  невролог, кардиолог, ендокринолог
  4. с. Пъдарево – 14 октомври /събота/, от 13 до 16 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  5. с. Тича – 18 октомври /сряда/, от 9 до 13 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  6. с. Топузево – 18 октомври /сряда/, от 13 до 16 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  7. с. Соколарци – 21 октомври /събота/, от 9 до 13 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  8. с. Нейково – 21 октомври /събота/, от 13 до 16 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  9. с. Орлово – 25 октомври /сряда/, от 9 до 13 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог
  10. с. Остра Могила – 25 октомври /сряда/, от 13 до 16 часа – невролог, кардиолог, ендокринолог

Община Котел