Узакониха дистанционното обучение, компенсират деца без място в детската градина

Парична компенсация ще получават родителите на деца от 3-годишна възраст до първи клас, ако не са приети в детска градина. Това решиха окончателно депутатите с поправки в Закона за предучилищното и училищното образование.

Средствата са за компенсиране на разходите за отглеждането и обучението на децата, но не могат да надвишават средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в общинските и държавните детски градини.

По време на дискусията Милена Дамянова посочи, че изплащането на компенсациите е за всички деца, които не са приети и няма да има подоходен критерий.

С поправките в закона се прави и законова регламентация на обучението в електронна среда. Учениците, които по здавословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не могат да присъстват, ще могат да се обучават дистанционно до 30 дни.

При извънредна епидемична обстановка ще може децата да учат дистанционно и над 30 дни в три случая – при риск за здравето на ученика, на друго лице на същия адрес или по избор на ученика след разрешение на регионалното управление.

Ако е възможно дистанционна форма на обучение по време на извънредни обстоятелства ще има и за децата в детските градини, освен за учениците.

Депутатите въведоха и задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните. Досега това важеше за 5 и 6-годишните.

В рамките на три години ще трябва да влезе тази нова разпоредба и общините да осигурят достатъчно места в детските градини.

„Предучилищната възраст между 3 и 7 години е ключова за детското развитие. Тогава се формират социално-емоционалните, когнитвните, езиковите умения. Тази възраст е още по-критична за децата, чийто майчин език не е български. Има голяма разлика между децата, които са посещавали детска градина и тези, които не са посещавали. Най-често тези деца влизат с дефицити в първи клас, те не могат да бъдат компенсирани и отпадат“, обясни просветният министър Красимир Вълчев.

„Принцип на задължителност има във всяка образователна система и той е необходим, за да гарантира правото на децата. Правото на децата се гарантира чрез задължение на родителите. Каквито и социални придобвки да има, ако липсва отношението на родителите, не можем да постигнем пълен обхват. Това е интеграционна мярка“, продължи той.

Депутатът от „Обединени патриоти“ Милен Михов заяви, че задължителната детска градина за 4-годишните деца ще бъде важен социален и демографски инструмент, който ще осигури спокойствие на българските семейства така, че те да могат да правят това, което се нарича семейно планиране.