Увеличил се е броят на нощувки от чуждестранни граждани в Сливен

По данни на Националния статистически институт през януари 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през януари 2020 г. в област Сливен е 4 457, като е намалял с 0.7% в сравнение с януари 2019 година. Реализираните нощувки от български граждани са 3 690 и също са намалели с 4.5% спрямо същия месец на предходната година. Увеличил се е броят на реализираните нощувки от чужденци с 22.1%, спрямо януари 2019 година. Най-голям брой нощувки са реализирали чуждестранните граждани от Италия – 228, Гърция – 95 и Турция – 88.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2020 г. в област Сливен е 8.5%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 0.5 процентни пункта.

През януари 2020 г. общият брой на пренощувалите лица в област Сливен е 2 723 и се е увеличил с 2.6% спрямо януари 2019 година. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 88.5%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през януари 2020 г. са 313 и са с 62 (24.7%) повече спрямо същия месец на 2019 година. Преобладаващият брой чужди граждани, осъществили нощувки в област Сливен са от Турция – 65, Гърция – 40 и Румъния – 31 лица.

Приходите от нощувки в област Сливен през януари 2020 г. са 211 013 лв. и са се увеличили с 11.1% спрямо януари 2019 година.