Увеличават се възрастта и стажът за пенсиониране

От вчера, 1 януари, се увеличиха възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране. За жените от най-масовата трета категория труд възрастта става с 2 месеца по-висока и ще е вече 61 години и 6 месеца, а изискуемият осигурителен стаж – 35 години и 10 месеца.

За мъжете увеличението на възрастта е с 1 месец – съответно тя става 64 години и 3 месеца, а необходимият стаж – 38 години и 10 месеца, с два повече от 2019 година.

Хората, които нямат достатъчно стаж, но са навършили възраст за пенсиониране, могат да се пенсионират на 66 години и 6 месеца, но само при минимум 15 години действителен стаж.

През 2037 г. възрастта за пенсиониране на мъжете и жените ще се изравни и ще стане 65 години.

Таванът на пенсиите остава 1200 лева. От 1 юли минималната пенсия се увеличава от 219,43 лв. на 250 лв., заради т.нар. швейцарско правило, което отчита инфлацията. Също от 1 юли отпуснатите до 31 декември 2019 година пенсии се увеличават с 6,7%.

Обезщетение за бременност и раждане ще се изплаща 410 дни, т.е. няма промяна. Държавата дава 380 лв. за отглеждане на дете до 2 г. е 380 лв. Обезщетенията за безработица остават от 9 до 74,29 лв. на ден, според стажа.